Làm Bằng Đại Học Là Biện Pháp Tăng Hiệu Quả Cho Sự Nghiệp

Nền kinh đang kết thúc năm 2015 với một nền kinh tế bão hòa và tình trạng thất nghiệp thì tăng một tốc độ tăng trưởng 5%, thuê duy trì và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Tuy nhiên bạn nên làm bằng đại học để có những dấu hiệu của sự suy yếu của thị trường nhà đất và tiền lương tăng trưởng và lạm phát vẫn ở mức thấp. Cho dù tốc độ thất nghiệp đang ngày một tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục vào năm 2015 là một câu hỏi lớn. Vì vậy làm bằng đại học giá rẻ là một biện pháp hiệu quả vừa tăng khả năng cạnh tranh cho bản thân bạn trong sự nghiệp sau này.

Làm bằng đại học giúp tăng hiệu quả cho sự nghiệp của bạn
Làm bằng đại học giúp tăng hiệu quả cho sự nghiệp của bạn

 

 

Xem thêm :

Các bài viết phổ biến nhất trên thời gian thực tế năm nay đề cập đến những chủ đề. Tại sao nên làm bằng đại học? Làm thế nào để giàu có ảnh hưởng đến chúng ta sống được bao lâu? Làm thế nào đang giảm giá dầu ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu? Và nó nói gì về tiêu chuẩn cho vay thế chấp nếu ngay cả cựu dự trữ liên bang Như chúng ta suy nghĩ về năm này và tìm đến tiếp theo, đây là một biện pháp làm bằng đại học hiệu quả của một số trong những câu chuyện. (Một chú ý quan trọng: Đây là dữ liệu kinh tế, một số con số này là thời gian nhạy cảm và có thể đã thay đổi.)

Chắc chắn một người đàn ông khi làm bằng đại học uy tín với bằng cấp còn cao thì sẽ có thu nhập cao, rất nhiều giá trị ngôi nhà của mình, tín dụng tốt và giá trị tài sản vững chắc phải có khả năng để có được một thế chấp. Vấn đề làm bằng đại học là một trong những sắc thái quan trọng hoặc thiếu đó là người cho vay đã tăng trưởng dựa nhiều vào các hệ thống tự động bảo lãnh phát hành và các tài liệu cần thiết thu nhập người vay, các nguồn quỹ xuống thanh toán và bất cứ điều gì khác của họ đó là đưa vào các máy tính để xác định xem một người vay đủ điều kiện cho một khoản vay.

Như các nhà hoạch định chính sách làm bằng đại học hàng đầu của thế giới viết lại dự báo tăng trưởng toàn cầu về giá dầu sụt giảm của, ai là người chiến thắng lớn nhất và kẻ thua cuộc. Sau nhiều thập kỷ suy giảm, những chia sẻ của những người mẹ ở nhà với con cái của họ đã liên tục tăng lên trong vài năm gần đây, một báo cáo vào tháng được tìm thấy.

Nhưng số đó là do một vấn đề làm bằng đại học thống kê dựa trên các định nghĩa mở rộng, chẳng hạn như các nghiên cứu của chính phủ mà có tất cả điều này bắt đầu. Nghiên cứu này cho thấy các chỉ tiêu làm bằng đại học ngày một tăng nhiều hơn nhưng phân tích các kết quả làm bằng đại học của thu nhập cho thấy nó cũng là một sinh viên trung bình, sinh viên vào năm 2015 trong mỗi khung thu nhập số điểm vượt xa các học sinh trong một khung thấp hơn trên mỗi phần của bài thi. Học sinh từ các gia đình giàu có số điểm vượt xa những người từ nghèo nhất chỉ đạt 400 điểm. Với việc sử dụng dịch vụ làm bằng đại học rộng rãi trong tuyển sinh đại học, các tác động là rõ ràng: Không chỉ là những gia đình giàu có trang bị tốt nhất để trả tiền cho đại học, trẻ em của họ trung bình có nhiều khả năng gửi các loại điểm mà làm cho nhập học dễ dàng.

Viết một bình luận